Dalarna är kanske det landskap i Sverige som är starkast förknippat med folkmusik. Årliga spelmansstämmor som den i Bingsjö bidrar till att hålla intresset för musiken på topp och om du turistar i länet sommartid har du goda möjligheter att få höra folkmusik framförd på traditionella instrument, såsom dragspel, nyckelharpa och fiol. spelmansförbundet i Dalarna är en viktig institution för alla som utövar eller gillar att lyssna på folkmusik. Förbundet har som devis att väcka liv i, utveckla och bevara den lokala instrumentala såväl som vokala musikskatten. Denna uppgift ägnar man sig åt på många olika sätt och arbetet har varit framgångsrikt – folkmusik är stort i Dalarna.

Folkmusik och röda knutar

När man tänker på folkmusik går associationerna ofta till fiolspelare i folkdräkter och röda stugknutar. Folkmusik kan gärna avnjutas utomhus men här i Sverige vill vi också ha nära till en fika under tak ifall regnet kommer. Du kan bygga ditt eget uterum för att lyssna på folkmusik och på andra sätt njuta av sommaren. Eller så kan du besöka Dalarna där det finns många autentiska kulturmiljöer bevarade där folkmusiken bildar en vacker helhet tillsammans med Dalarnas traditionella hus och stugarkitektur. Folkmusik har på vissa hål i landet varit en syssla som främst lockat äldre, men i Dalarna har det genomförts stora kultursatsningar i syfte att skapa intresse bland unga för musiken och danserna som hör till. Detta arbete har varit framgångsrikt och många spelmanslag består av musiker i olika åldrar. Folkmusikens framtid ser alltså riktigt ljus ut i Dalarna och den är en viktig del av landskapets varumärke och kulturarv.

Spelmanslaget står i centrum

Grunden i folkmusiken, i Dalarna såväl som på andra håll i landet är spelmanslaget. Folkmusik är socialt och handlar

Traditional Midsummernights dress

om att träffas och spela i grupp. Det finns inga regler för hur ett spelmanslag ska vara sammansatt och flera olika instrument kan förekomma. Har du sett Dalarna i EM-låten? Där visas en annan sida av landskapet som komplement till den nationalromantik som folkmusiken kan sägas vara en del av. Somaliska bandyspelare bosatta i Borlänge i Dalarna har nyckelroll i musikvideon. Man ska komma ihåg att modern folkmusik inte bara undersöker sina rötter utan lika gärna kan spegla samtiden. I det avseendet är folkmusik som vilken konstform som helst. Folkmusik behöver inte definieras som dans och trallvänliga toner framförda i knätofsar och vida klänningar. All trubadurkonst kan sägas vara folkmusik och då passar vissa nedtonade alster av Dalarnas stolthet – rockgruppen Mando Diao – in lika väl som riksspelemannen och dalkarlen Calle Moraeus verk.