Att bryta upp och flytta till en ny miljö är ett stort steg som innebär många förändringar. En flytt till Dalarna kan dock innebära en positiv inverkan på livskvalitén då du här har nära till naturen och gott om fritidsaktiviteter. För barnen innebär en flytt att byta skola eller dagis. Om vi tar Leksand som ett exempel så finns det här ett stort utbud av förskolor, grundskolor, gymnasium och även vuxenutbildningar. Alla skolor arbetar aktivt för att inga barn ska bli illa behandlade. Till sin hjälp har skolorna olika verktyg, bland annat en så kallad likabehandlingsplan. För elever med behov av extra stöd har varje skola ett elevhälsoteam.

Miljövänliga Dalarna

Region Dalarna arbetar även aktivt för en bättre miljö. I ett län där jordbruket spelar stor roll används dieseloptimering i stor utsträckning. I vissa avseenden är det bättre för miljön då diesel ger låga koldioxidutsläpp. Det negativa är höga kvävedioxidutsläpp. Med bränslesparande optimeringsboxar från bland annat Dieselkraft, så kallade trimboxar eller effektboxar till fordonet får man en effekt som gynnar miljön. Trots att Dalarna har en stor andel av den svenska basindustrin ligger länet före många andra län vad gäller grön ekonomi. Inom länsstyrelsen koordinerar och medverkar man i genomförandet av en energi- och energistrategi som är en mycket viktig del i det regionala miljövårdsarbetet. Det är också viktigt att jordbrukarna i Sverige och Dalarna inte förlorar konkurrenskraften i och med ökade krav på miljöhänsyn. Man vill ha ett levande, miljövänligt jordbrukslandskap men inte förlora konkurrenskraften på marknaden. Man arbetar för framtiden och Dalarna har god beredskap för bland annat kommande klimatförändringar. Det ska vara gott att leva i Dalarna.Dalarna & boende 2

Välja boendeform

Vilken din anledning än är till att du tar steget och flyttar till Dalarna så måste du ha någonstans att bo. För studerande vid högskolan i Dalarna finns det ett rikt urval av boenden: du kan välja mellan att bo i studentrum, korridor, dela lägenhet med andra eller bo själv. Det vanligaste sättet att gå tillväga för att hitta en lämplig bostad är att ställa sig i bostadskö hos de olika bostadsbolagen som finns i kommunerna. Om du flyttar med hela familjen finns det även här ett stort urval av olika boenden. Du kan välja mellan att bo med storstadspulsen nära inpå eller ute på landet i den fantastiska naturen som Dalarna bjuder på. Föredrar du kanske något mittemellan? Var du än väljer att bo har du aldrig långt till naturen. Dalarna har 15 olika kommuner som du välja mellan och de är alla olika. Vill du bo med närhet till fjällen och slalomåkning eller vill du kanske bo intill Siljan?