Dalarnas konstförening har funnits sedan 1926. Det var sex inflytelserika kulturpersonligheter som bestämde sig för att förse Dalarna med ett forum för konst och låta det fungera som central punkt för landskapets konstintresserade. Tre av grundarna utgjorde den grupp av konstnärer som kallade sig Falugrafikerna, nämligen Hans Norsbo, Helge Zandén och Bertil Bull Hedlund. Utöver dessa ingick bibliotekarien Alvar Silow, skulptören Arvid Bäcklund och kulturredaktören Nils Lindgren. Kort därefter engagerades de berömda kvinnorna Carin Larsson och Emma Zorn som medlemmar i föreningen. 90 år senare är den här konstföreningen fortfarande fullt aktiv och anordnar utställningar, seminarier och konstresor.

Konstnärlig överlevnad på Hans Norsbos vis

Ateneum_1890_Daniel_NyblinEn konstnärs liv är nu precis som då, vid Dalarnas konstförenings grundande 1926, en spagat mellan det starka behovet av att skapa konst och nödvändigheten av att försörja sig. Det är få förunnat att kunna försörja sig som konstnärer, och även för en berömd falugrafiker som Hans Norsbo var överlevnaden ur finansiell synpunkt alltid osäker. Trots detta fortsatte han att skapa sin konst, och med tiden hade han turen att bli känd för sin skickliga porträttkonst, vilket gav honom en rad uppdrag från kända personligheter. Porträtten finansierade hans skapande av annan konst och på så sätt kunde han överleva. Han behövde alltså inte ge sig på att förtjäna sitt levebröd med att rita hus motsvarande dagens populära attefallshus, utan kunde fokusera helt och hållet på sin konst. Idag finns många av Hans Norsbos verk att beskåda bland annat på Dalarnas museum i Falun, på Zorn-Muséet i Mora och på Ateneum i Helsingfors. Hans Norsbo växte upp i Norsbo utanför Falun och tog sig ortsnamnet som sitt konstnärsnamn i vuxen ålder.

Att värna om konsten i Dalarna

För ett landskap som Dalarna, som inte har någon av de största svenska städerna att locka med, är det inte alltid lätt att hålla ställningarna när det gäller kultur och konst. Det lokala intresset kan ofta vara trögt att väcka och nyskapande konst svår att introducera. En viktig uppgift för Dalarnas konstförening är att agera den centrala punkten för konst, där amatörer, äldre, etablerade och unga, mer experimentella konstnärer kan mötas. Eftersom konstskolorna ofta återfinns i Sveriges större städer, eller utomlands, är tendensen att ung konstnärskraft från Dalarna flyttar bort för att förkovra sig. När Dalarna letar efter nya konsttalanger är det viktigt att ha de utflyttade i åtanke och värna om att de alltid kan återknytas till sitt hemlandskap genom inbjudningar till utställningar. Det är möjligt att den kulturella kraften inte kan hållas kvar på en ort för att medlen och det publika intresset är otillräckligt. Att uppmärksamma dessa konstnärer genom att alltid locka tillbaka dem, åtminstone temporärt, är en av Dalarnas konstförenings viktiga uppgifter.